Indywidualne rozwi?zania

Nasza firma posiada wieloletnie do?wiadczenie w rozwijaniu i produkcji urz?dze? EAS. Systemy akustomagnetyczne wraz z dezaktywatorami, urz?dzeniami bezpiecze?stwa otwartych ekspozycji, licznikami go?ci oraz systemami informacyjnymi s? naszymi autorskimi produktami instalowanymi w setkach miejsc zapewniaj?c ca?odobow? ochron? firm naszych klient?w.

Zapraszamy firmy produkcyjne zainteresowane rozwojem nowych technologii bezpiecze?stwa do wsp??pracy z nami.

MAGNETGUARD 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef10570 #230813202604