MagnetGuard Wireless Pager

Przeno?ne urz?dzenie alarmuj?ce MagnetGuard Pager jest dodatkowo wyposa?one w czujnik pola magnetycznego, kt?ry mo?e wykry? magnesy w niewielkiej odleg?o?ci (20-30cm).

MAGNETGUARD 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef10570 #230813202604