MagnetGuard Basic

Niski koszt wprowadzenia w celu wykrywania magnetycznych otwieraczy przez MagnetGuard Basic. Sk?adaj?cego si? z dw?ch czujnik?w.

MagnetGuard Wireless

Bezprzewodowy system MagnetGuard ® Wireless wykrywaj?cy magnetyczne otwieracze. Wygodny i ?atwy w instalacji, mo?e by? zwi?kszony poprzez liczb? czujnik?w i urz?dze? alarmuj?cych.

MagnetGuard Wireless PRO

Profesjonalny system wykrywania magnetycznych otwieraczy MagnetGuard ® Wireless PRO z zaawansowanymi funkcjami. Kompatybilny z czujnikami MagnetGuard ® Wireless.

MagnetGuard Wireless Pager

Przeno?ne urz?dzenie alarmuj?ce MagnetGuard Pager jest dodatkowo wyposa?one w czujnik pola magnetycznego, kt?ry mo?e wykry? magnesy w niewielkiej odleg?o?ci (20-30cm).

MagnetGuard Wireless KIT

Producenci system?w antykradzie?owych mog? rozszerzy? funkcjonalno?? produkt?w, korzystaj?c z przewodowych oraz bezprzewodowych zestaw?w do samodzielnego monta?u MagnetGuard KIT.

Indywidualne rozwi?zania

Nasza firma posiada wieloletnie do?wiadczenie w rozwijaniu i produkcji urz?dze? EAS. Systemy akustomagnetyczne wraz z dezaktywatorami, urz?dzeniami bezpiecze?stwa otwartych ekspozycji, licznikami go?ci oraz systemami informacyjnymi s? naszymi autorskimi produktami instalowanymi w setkach miejsc zapewniaj?c ca?odobow? ochron? firm naszych klient?w.

MAGNETGUARD 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef10570 #230813202604